جداکردن اتاق خواب کودک

سوالتو بپرس

ترس پسر 3 سال و 8 ماهه ام از خوابیدن در اتاق خودش

پسرم ۳سال و ۸ ماهه است.تا یک ماه پیش در اتاق ما میخوابید.یک ماهه تختشا بردیم اتاق خودش.شبها پیشش میخوابم تا خوابش ببره ولی اکثرا توی شب با گریه بیدارمیشه. بخاطر این ترس دچار دلهره شد ...

مرضیه سرباز || nilooma || 1396/1/16
مشاهده پاسخ
صفحه قبل
صفحه 1 از 1
صفحه بعد