نامزدم به من توهین کرد چه کنم؟

سوالتو بپرس

 با سلام نامزدم برای اولین بار در طول چند سال ارتباطمون بهم توهین کرد. خانم دکتر لطفاً راهنماییم کنید که چه رفتای باشون داشته باشم که دیگه این رفتارو تکرار نکنه . آخه آدمی هست که وقتی یکبار کاری انجام بده و برخورد شدید نکنم دوباره تکرار میکنه.

در تمام رابطه ها احتمال دلخوری ، عصبانیت و رفتاری از این قبیل وجود دارد ولی برخورد صحیح ( نه شدید) می تواند از تکرار آن جلوگیری کند. بهترین کار اینست که با همسرت در جوی عاطفی و دوستانه راجع به ناراحتی اش گفتگو کنی و از او بخواهی خودش راجع به آن صحبت کند. شاید بتوان بعد از این، رابطه را به شکلی هدایت کرد که ناراحتی ها قبل از اینکه به حد انفجار برسند، با گفتگو بیان و حل شود.

تاریخ سوال:

1399/1/8

متخصص مربوطه:

دکتر اعظم صالحی

پرسشگر:

کاربر مهمان

تعداد پاسخ ها:

1

تخصص های مربوطه: