چه کار کنم تا همسرم کمتر مشروب استفاده کند؟

سوالتو بپرس

سلام همسرم درمهمانی های هفتگی بهمراه دیگر مهمانان از مشروب استفاده می کندووقتی او رامتوجه مضرات مشروب می کنم میگه من که دایم نمی خورم واگه کمی نخورم نمی تونم با دوستانم همراهی کنم واقعا نمی دونم چگونه برخوردی داشته باشم؟

در این خصوص با او صحبت کن. لازم است به تفاهم برسید تا تبدیل به عاملی نشود که به خاطرش با همدیگر بجنگید و بدتر از آن ، مخفی کاری کنید. البته بعضی از این موارد مهم باید قبل از ازدواج در نظر گرفته شود.

تاریخ سوال:

1399/1/8

متخصص مربوطه:

دکتر اعظم صالحی

پرسشگر:

کاربر مهمان

تعداد پاسخ ها:

1

تخصص های مربوطه: