چطور ميتوان بيش فعالي را در بچه تشخيص داد؟

سوالتو بپرس
چطور ميتوان بيش فعالي را در بچه تشخيص داد. پسر ٣/٥ ساله و دختر ٢ ساله دارم. خواستم در صورت مشكل داشتن قبل از سن مدرسه مشكل را برطرف كنم. ممنون
سلام برای تشخیص بیش فعالی فقط و فقط  پیش یک مشاور و روانشناس کودک برین ( نه پیش روانپزشک) تا با مشاهده و مصاحبه با کودک و شما بتونه بیش فعالی رو تو کودکتون تشخیص بده. اینجور چیزا اصلا شوخی بردار نیس و شما باید حتما از کمک تخصصی یک مشاور کودک بهره بگیرین
تاریخ سوال:

1395/8/18

متخصص مربوطه:

مرضیه سرباز

پرسشگر:

Zahra

تعداد پاسخ ها:

1

تخصص های مربوطه: