دور ماندن پدر از دختر

سوالتو بپرس
بدلیل تحصیلات مجبورم با دخترم به خارج از کشور بروم (دختردو سوال و نیمه)ولی همسرم ایران می ماندایا این دوری تاثیرگذار است؟ چگونه مشکلات دوری دختر با مادرش را کمتر کنم؟

پاسخ مربوط به

دور ماندن پدر از دختر

سلام قطعا این دور ماندن از پدر بی تاثیر نمی باشد ولی به زبان کودکانه و با نمایش بازی کردن او را برای این سفر آماده کنید. حتما قبل از سفر خداحافظی با پدر داشته باشد و به او اجازه دهید اگر خواست گریه کند و اجازه ابراز احساسات طبیعی اش را به او بدهید از پدر بخواهید روزهای آخر بیشتر با او وقت بگذارد و در زمان سفر نیز چند روز یک بار از طریق شبکه های ارتباطی با پدر تماس تصویری داشته باشد برایش کتاب و لالایی بخواند  تا ارتباط کودک با پدر قطع نشود و کمتر آسیب ببیند اگر دلتنگ پدر شد به احساساتش اهمیت دهید و سعی نکنید این دلتنگی را بی اهمیت جلوه دهید و سعی کنید با راه هایی مثل برقراری ارتباط با پدر، گذاشتن صدای ضبط شده پدر و ... به او آرامش بدهید موفق باشید
تاریخ سوال:

1398/5/28

متخصص مربوطه:

مرضیه سرباز

پرسشگر:

rahelehosseinzadeh

تعداد پاسخ ها:

1

تخصص های مربوطه: