ترس پسر 9 ساله ام از مرگ

سوالتو بپرس
سلام  سوالی داشتم پسرم 9سالشه یه مدته همش ناراحته،رفته به مادرم گفته اگر مامانم چیزیش بشه من چیکار کنم؟؟اگر اتفاقی برای خودم بیفته چی همش از مرگ ومیر میگه خیلی ناراحتم نمیدونم چطور صحبت کنم باهاش خیلی تو دار شد گفته بالاخره که هممون میمیریم
سلام یکی از ترس های طبیعی در این سن مرگه. کتاب براش بخونید و باهاش حرف بزنید. هیچ عقیده ای رو بهش تزریق نکنید فقط ازش بپرسید و بخواید احساساتش رو بگه.
تاریخ سوال:

1395/8/10

متخصص مربوطه:

مرضیه سرباز

پرسشگر:

mina

تعداد پاسخ ها:

1

تخصص های مربوطه: