دوری از والدین

سوالتو بپرس

دور ماندن پدر از دختر

بدلیل تحصیلات مجبورم با دخترم به خارج از کشور بروم (دختردو سوال و نیمه)ولی همسرم ایران می ماندایا این دوری تاثیرگذار است؟ چگونه مشکلات دوری دختر با مادرش را کمتر کنم؟ ...

مرضیه سرباز || rahelehosseinzadeh || 1398/5/28
مشاهده پاسخ
صفحه قبل
صفحه 1 از 1
صفحه بعد